Achizitie teste psihologice

ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI

Cod fiscal – 14433195, Nr. 705 / 17.07.2012

Vizat consilier juridic

MARINICA TANIA-CORINA __________________

                                       ANUNT PUBLICITAR ACHIZITIE PUBLICA

         „Achizitie teste psihologice/soft”

  1. Informatii generale

Beneficiar:

ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI

Titlul Proiectului:

Paşi spre viitor

ID proiect POSDRU:

POSDRU/102/5.1/G/76960

Linia de finantare:

Axa prioritară – 5 / Domeniul major de intervenţie – 5.1

Denumirea contractului de achizitie:

ACHIZITIE TESTE PSIHOLOGICE/SOFT

Obiectul contractului de achizitie:

Furnizare teste psihologice/soft – necesare pentru testare aptitudinala

Cod CPV:

33156000-8:

-     

Componenta 1 – Evaluare psihologică individual

-     

Componenta 2 – Baterie de teste selecție personal

Sursa de finantare

Fondul Social European, Bugetul National si Contributie Beneficiar

  1. Scurta descriere a obiectului contractului de achizitie

Obiectul contractului il constituie achizitionarea  de baterii de teste psihologice pentru biroul de implementare al proiectului necesare testării aptitudinale a șomerilor care fac parte din grupul ținta al proiectului, teste ce vor fii utilizate de echipa de implementare a proiectului pentru desfasurarea activitatilor acestora.

  1. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare

Pretul cel mai scazut 

DA

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

    

  1. Informatii cu privire la achizitia curenta – modalitati obtinere documentatie

De la sediul beneficiarului – achizitorului (prin solicitare scrisa in acest sens)

DA 

 

Disponibila pe internet

DA 

 

  1. Date Contact Beneficiar – Achizitor

Pentru orice informatii suplimentare legate de contractul de achizitie curent, Beneficiarul – Achizitorul poate fii contactat la urmatoarea adresa - ASOCIATIA PSIHOLOGILOR GORJENI - STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 36, TG-JIU, CP 210190, JUDETUL GORJ, E-mail: office@w-design.ro, mariusblendea@gmail.com, 0253213041 sau 0727684535, www.apsg.eu / www.pasispreviitor.apsg.eu / www.psihologie.w-design.ro 

 

  1. Alte informatii

Data inceput pentru ridicare documentatie de catre potentialii ofertant

Incepand cu 18.07.2012

Data limita de depunere a ofertelor

25.07.2012 – ora 09.00

Deschiderea ofertelor

25.07.2012 – ora 10.00

 Data: 17.07.2012

 

    Intocmit,                                                                                          Aprobat,

                                                                                           Conducator  Beneficiar - Achizitor

  IVANOV MARINA                                                                  BLAJ COSTICA - Presedinte

Posted in Achizitii on Aug 31, 2015