Info generale


  • Despre proiect

    Posted in Info generale on Aug 31, 2015

    Proiectul "Pași spre viitor", proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007—2013 "Investește în oameni"! (www.fseromania.ro), se derulează în perioada iulie 2014—decembrie 2015. Proiectul oferă servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă și este adresat persoanelor în căutarea unui loc de muncă, șomerilor tineri, șomerilor de lungă durată, șomerilor de lungă durată tineri, cât și șomerilor peste 45 ani.