METODOLOGIE Eval.PASI-lansare.2

         METODOLOGIE DE EVALUARE A PLANURILOR  DE  AFACERI  

 

  elaborate în cadrul proiectului

 PASI SPRE VIITOR”- POSDRU/130/5.1/G/133927   

 

 

 

 

Nume, prenume

Functia

Data

Semnatura

Avizat

Blendea Ion-Marius

Manager proiect

 

07 decembrie 2015

 

Actualizat

 

Dobre Veronica

 

Consilier antreprenoriat

07 decembrie 2015

 

 

Comisia de evaluare şi selecţie va acorda punctajul respectând următoarele criterii de acordare a punctajului:

 

Nota:  Punctaj maxim acordat: 100 de puncte 

            Punctaj minim necesar: 60 puncte

            Pot fi acordate puncte si intre valorile mentionate in Grila de evaluare

 

Grila de evaluare/ acordare punctaj: Dna./ Dl. …………………………………………...  

 

 

Punctaj maxim acordat

Punctaj obtinut

Observaţii cu privire la modalitatea de acordare a punctelor

1.1.Prezentarea organizaţiei, a misiunii, a obiectivelor şi a strategiilor

 

 

 

25

 

 

1.1.1. Prezentarea organizatiei

10

 

 

 

Sunt incluse informatii cu privire la spatiile de care aveti nevoie pentru derularea activitatilor

 

5

 

0,00 p – nu sunt prezentate

informaţii

3,00 p – sunt prezentate informaţii succint, fara costurile aferente

5,00 p – sunt prezentate informaţii complete, cu implicatiile bugetare

aferente

 

 

Sunt prezentate informatii privind conducerea afacerii, structura organizatorica, incluzand numarul de persoane pe care vreti sa le angajati.

 

 

 

 

5

 

 

0,00 p – nu sunt prezentate informaţii

3,00 p – sunt prezentate informaţii fără detaliere şi argumentare si / sau fără corelarea acestora cu

procesele şi activităţile prezentate în afacere

 5,00 p – sunt prezentate informaţii complete

 

1.1.2. DESCRIEREA AFACERII

10

 

 

 

Afacerea solicitantului e descrisa avand in vedere viziunea, misiunea, obiectivele, actionariatul, forma de organizare, localizarea, etc.

 

 

 

5

 

0,00 p – nu este abordat deloc

3,00 p – este descrisă afacerea sumar

5,00 p – afacerea este descrisă si sunt abordate corect si complet toate subpunctele solicitate

 

Sunt incluse informatii despre domeniul de activitate, avand in vedere si tendintele observate.    

 

 

 

5

 

0,00 p – nu este abordat deloc

3,00 p – sunt prezentate informatii sumare si neverificate;

 5,00 p – industria este prezentata clar si complet

 

1.1.3. Analiza SWOT

 

 

5

 

 

 

Prezentarea modului de integrare a elementului SWOT in planul de afaceri

 

 

 

5

 

0,00 p – nu sunt prezentate

informaţii

3,00 p – sunt prezentate riscurile dar fără a prezenta modalitățile de

răspuns

5,00 p – sunt prezentate informaţii complete, argumentate

1.2. DESCRIEREA PRODUSELOR / SERVICIULUI SI A PIETEI

20

 

 

 

 

a) Descrierea produsului/ serviciului oferit

 

 

7  

 

 

 

 

 

Solicitantul reuseste sa fie cat mai specific cu putinţă in descrierea produsului /serviciului oferit.

 

 

 

 

5

 

0,00 p – produsele / serviciile oferite nu sunt descrise.

3,00 p – produsele / serviciile oferite sunt descrise neclar /

incomplet şi nu sunt corelate cu contextul climatului actual

5,00 p – produsele / serviciile oferite sunt descrise clar si complet

Sunt prezentate nevoile satisfacute de produsele / serviciile oferite si ce ii diferentiaza de concurenta?

 

2

 

 

0,00 p – nu sunt prezentate

1,00 p – sunt prezentate sumar, fara a fi rgumentate

2,00 p – sunt prezentate nevoile satisfacute si argumentate in raport cu piata

b) Prezentarea segmentului de piata in care se incadreaza  produsul/ serviciul oferit

 

3

 

 

 

Este realizata/ prezentata o analiza a consumatorului.

 

 

3

 

 

0,00 p – nu există

1,00 p – sunt prezentate informaţii succinte

3,00 p – sunt prezentate informatii complete

c) Analiza pietei

10

 

 

 

Este realizata/ prezentata analiza a pietei.

 

 

5

 

 

0,00 p – nu exista

3,00 p – sunt prezentate informaţii succinte

5,00 p – sunt prezentate informatii complete

 

Este realizata/ prezentata o analiza a concurentei.

 

 

5

 

0,00 p – nu există

3,00 p – sunt prezentate informaţii succinte

5,00 p – sunt prezentate informatii

1.3.Descrierea strategiei de vânzări/ marketing

 

 

5

 

 

 Este prezentat MIXUL DE MARKETING, avand in vedere :

 

Strategia de Produs, de Pret, de Plasament/ distributie si de Promovare.  

 

 

 

 

 

5

 

0,00 p – nu există

 

3,00 p – s-a elaborat un Mix de

 

marketing superficial, fara a aborda toate detaliile solicitate

5,00 p – s-a elaborat un Mix de marketing complet

 

1.4. Diverse proiecţii financiare

 

20

 

 

 

Sunt evaluate/prezentate cheltuielile cu investitia initiala si cheltuielile fixe lunare.  

5

 

0,00 p – nu sunt prezentate informaţii

3,00 p – sunt prezentate informaţii fără argumentare

5,00 p – sunt prezentate informaţii complete şi oferite argumente

 

Este calculata marja bruta pe care o aplica produselor / serviciilor vandute si pragul de rentabilitate al afacerii, lunar si anual, avand in vedere simularea vanzarilor  

 

 

5

 

0,00 p – nu sunt prezentate informaţii

3,00 p – sunt calculate marja bruta si pragul de rentabilitate la modul general;  

5,00 p – sunt calculate marja bruta si pragul de rentabilitate pentru fiecare produs / serviciu in parte

 

Este realizata o previzionare a cheltuielilor si a veniturilor, pentru minim 12 luni, cat si o proiectie a profitabilitatii  afacerii pe minim 3 ani.

 

 

5

 

0,00 p – nu sunt prezentate informaţii

3,00 p – este  realizata o previzionare  superficiala

5,00 p – este realizata o previzionare completa

 

Este analizat necesarul de flux de numerar si sunt identificate sursele de finantare necesare.  

 

 

5

 

0,00 p – nu sunt prezentate

informaţii

3,00 p – este analizat necesarul de cash flow, fara prezentarea surselor

de asigurare a acestuia

5,00 p – este realizata o simulare completa

 

PUNCTAJ DE DEPARTAJARE

 

30

 

 

 

In cat timp de la primirea premiilor este prognozata demararea afacerii.   

 

 

15

 

5,00 p – 12 luni si peste

 

10,00 p – 6 luni

 

15,00 p – maxim 3 luni

 

 

Credibilitatea si viabilitatea modelului de afacere propus

 

 

5

 

0,00 p – modelul nu este credibil

3,00 p – modelul este credibil dar necesită ajustări

5,00 p – modelul este 3credibil și

validat

 

Procentul contributiei solicitantului/ aportul sau in cadrul investitiei initiale

 

5

 

 

0,00 p – 2 %

2,00 p – 2 – 10 %

3,00 p – intre 10% si 25%

5,00 p – peste 25%

 

 

În cât timp e prognozața amortizarea investiției inițiale

 

5

 

 

2,00 p – peste 24 luni

 

3,00 p – 12 luni – 24 luni

 

5,00 p – 12 luni

 

 

 

 

Punctaj obtinut: ………………………..

 

Posted in Noutati on Dec 07, 2015