Obiective specifice

 

  1. Imbunatatirea capacitatii de ocupare a 488 de persoane (grup tinta), prin furnizarea de programe integrate destinate somerilor, in special de lunga durata si a persoanelor inactive, si alcatuirea unui plan de actiune individualizat, care sa porneasca de la realizarea unui profil psiho-socio-profesional complex, in vederea realizarii unei consilieri adecvate in dezvoltarea carierei;
  2. Perfectionarea mecanismului de corelare a calificarilor si intereselor profesionale cu oferta de locuri de munca existenta, prin activitati de informare, consiliere si mediere, pentru a facilita accesul la ocuparea si incadrarea in campul muncii a minim 59 beneficiari din grupul tinta;
  3. Cresterea capacitatii de integrare pe piata muncii a grupurilor vulnerabile, in special someri de lunga durata prin cuprinderea in programe de formare profesionala intr-una din meseriile: ospatar (chelner), lucrator in comert, ingrijitor batrani la domiciliu, manichiurist - pedichiurist a 125 persoane sau parcurgerea programelor de formare initiere/specializare/perfectionare a 325 dintre acestia;

Pentru a duce la indeplinire toate aceste obiective, in cadrul proiectului a fost infiintat si un Job-Club, serviciile oferite in cadrul acestuia axandu-se in principal pe interventia integrata, precum informare si consiliere profesionala, asistata in planificarea carierei si cautarea unui loc de munca, organizarea de burse a locurilor de munca, servicii de mediere, interventie personalizata, formare profesionala (initiere, calificare nivel I sau II), consiliere antreprenoriala etc., activitati ce vor contribui calitativ si cantitativ la cresterea gradului de integrare pe piata muncii.

Posted in Cui ne adresam on Aug 31, 2015