Lansarea proiectului

Asociatia Psihologilor Gorjeni

Targu-Jiu, 29.07.2011


LANSAREA PROIECTULUI
“PAȘI SPRE VIITOR”


Asociația Psihologilor Gorjeni (A.P.S.G.) cu sediul in str. Strada A.I.Cuza nr.1 , Tg-Jiu, judetul Gorj in parteneriat cu Colegiul Comercial "Virgil Madgearu" Targu-Jiu și Centrul de Resurse Juridice (CRJ) derulează începând cu data de 01.02.2011, proiectul ”Pași spre viitor”, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în baza contractului de finanțare POSDRU/102/5.1/G/76960 încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane si Asociația Psihologilor Gorjeni (A.P.S.G.), în calitate de beneficiar.
Proiectul se implementează în județul Gorj, și se adresează șomerilor tineri cu vârsta între 16-24 de ani si șomerilor de lunga durata, tineri si adulți.

OBIECTIVUL GENERAL:

Creșterea numărului de persoane atrase și menținute pe piața muncii, inclusiv în zonele rurale si sprijinirea ocupării formale prin facilitarea integrării pe piața muncii a șomerilor tineri si a șomerilor de lungă durată din județul GORJ.; creșterea gradului de ocupare a persoanelor din grupul țintă prin îmbunătățirea capacității de ocupare, reducerea distanței dintre serviciile de ocupare și persoanele din grupul din ținta.

OBIECTIVE SPECIFICE:

1. Îmbunătățirea capacității de ocupare a 300 de șomeri, în special a celor de lungă durată prin oferirea de servicii de informare și consiliere privind cariera dintre care: instruire în TCLM a 200 șomeri, dezvoltare personală pentru 50 șomeri și cuprinderea în programe de formare profesională într-una din meseriile: lucrător comercial, ospătar (chelner) și camerista hotel a 100 dintre aceștia.
2. Creșterea capacitații de ocupare pentru 50 de șomeri, din cei 300 consiliați profesional, prin parcurgerea modulului de anteprenoriat, dezvoltarea a cel puțin 10 planuri de afaceri și înființarea unei firme;
3.Contibuitia la reducerea șomajului de lunga durata prin plasarea în câmpul muncii a minim 15 persoane.
4. Sprijinirea creșterii ratei de ocupare prin atragerea si menținerea pe piața muncii a minim 15 persoane.

PRINCIPALELE ACTIVITATI ALE PROIECTULUI:

1. Managementul proiectului.
2. Activitati de promovare a proiectului si diseminare informatii din domeniul ocuparii.
3. Furnizarea serviciilor de informare si consiliere privind cariera (in vederea cresterii sanselor somerilor tineri si a somerilor de lungă durată de a se reintegra pe piata muncii.
4. Derularea programelor de formare continua pentru șomeri

REZULTATE ANTICIPATE:

300 de șomeri tineri sau de lunga durata consiliați individual sau de grup;
300 de planuri individuale de cariera realizate;
50 șomeri instruiți în domeniul anteprenoriatului;
100 șomeri care au urmat programe de Formare Profesională Continuă ;
10 planuri de afaceri realizate;
1 firmă înființată;
minim 15 șomeri care au ocupat un loc de munca;
100 șomeri au obținut certificat ce calificare într-una din meseriile: lucrător comercial, ospătar (chelner) și camerista hotel.

Pentru informații suplimentare privind proiectul, va rugam sa ne contactați la biroul proiectului din Strada Tudor Vladimirescu Nr.36, Tg-Jiu, județul Gorj
Tel: (+40253)213041; E-mail: contact@apsg.eu sau mariusblendea@gmail.com.
Persoana de contact: Blendea Marius - manager proiect
Mai multe informaţii despre proiect puteți obține de pe site-ul: www.apsg.eu.

Posted in Mass-media on Aug 31, 2015