ANUNŢ IMPLEMENTARE PROIECT “PASI SPRE VIITOR”

 

Axa prioritară 5: „Promovarea masurilor active de ocupare”
DMI 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare” 
Titlu proiect: „Pasi spre viitor” 
Contract nr. : POSDRU/130/5.1/G/ 133927
Beneficiar: Asociaţia Psihologilor Gorjeni


ANUNŢ IMPLEMENTARE PROIECT 
Pasi spre viitor” 

 

          Asociaţia Psihologilor Gorjeni (A.P.S.G.) cu sediul în Tg-Jiu, str. Strada A.I.Cuza nr.1, judetul Gorj în parteneriat cu ASOCIATIA PENTRU SANSE EGALE, de asemenea din Tg.-Jiu, Str Siretului, nr. 5, derulează în perioada 30.06.2014 - 29.12.2015 proiectul cu titlul:„ Pasi spre viitor”.
Obiectivul general al proiectului este: 
„ Cresterea numarului de persoane atrase si mentinute pe piata muncii, inclusiv în zonele rurale si sprijinirea ocupării formale prin facilitarea integrării pe piata muncii a 488 persoane în căutarea unui loc de muncă, a somerilor, în special de lungă durată şi a persoanelor inactive din județul GORJ cu accent special pe grupurile dezavantajate pe piaţa muncii. 
Obiectivele specifice ale proiectului fiind:
O.S. 1. Imbunatatirea capacitatii de ocupare a 488 de persoane (grup tinta), prin furnizarea de programe integrate destinate somerilor, în special de lungă durată şi a persoanelor inactive si alcatuirea unui plan de actiune individualizat, care sa porneasca de la realizarea unui profil psiho-socio-profesional complex, in vederea realizarii unei consilieri adecvate in dezvoltarea carierei.
O.S. 2. Perfectionarea mecanismului de corelare a calificarilor si intereselor profesionale cu oferta de locuri de munca existenta prin activitati de informare, consiliere si mediere, pentru a facilita accesul la ocupare a si incadrarea in cimpul muncii a minim 59 beneficiari din grupul tinta. 
O.S. 3. Cresterea capacitatii de integrare pe piata muncii a grupurilor vulnerabile, in special someri de lunga durata prin cuprinderea in programe de formare profesionala intr-una din meseriile: ospatar (chelner), lucrator in comert, ingrijire batrini la domiciliu, manichiurist - pedichiurist a 125 persoane sau parcurgerea programelor de formare initiere/ specializare/ perfectionare) a 325 dintre acestia, astfel incat sa creasca gradul de ocupare pentru minim 55 dintre participantii la programele de formare care vor ocupa un loc de munca, dezvoltarea a cel putin 10 planuri de afaceri şi înfiinţarea a minim a patru (4) firme.
Principalele activităţii din cadrul proiectului sunt:
A1. Managementul proiectului
A2. Achizitii publice
A 3. Informare si publicitate
A4. Elaborare materialelor suport in furnizarea masurilor active de ocupare. Autorizare.
A5. Informare si Consiliere Profesionala
A6. Medierea muncii
A7. Consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri
A8. Organizarea si sustinerea programelor de formare profesionala.
A9. Evaluarea si Certificarea.
A.10. Auditarea proiectului
Serviciile oferite se adresează  somerilor de lunga durata din judeţul Gorj,.
Informaţii suplimentare privind acest proiect se pot obţine de la biroul din, Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 36, tel./fax : +4 (0253) 213 041; 
e-mail: contact@apsg.eu sau mariusblendea@gmail.com
Persoana de contact: Marius Blendea, Manager proiect  
precum şi de pe site-ul/ pagina de Facebook ale asociaţiei:  www.apsg.eu  sau  https://www.facebook.com/Psihologi,unde vor fi periodic postate informaţii actualizate.   

 

Posted in Stadiu proiect on Aug 31, 2015